Liên lạc
Thép Tổng hợp Cầu
Chạy đi
Công ty sản xuất ống
Xây dựng nhãn hiệu đầu tiên của phương pháp chống ăn mòn bề mặt kim loại

Thép Tổng hợp Cầu

Thông báo ngắn Cấu trúc Thép. Tiêu chuẩn điều hành: GB: T2897-Buổi Buổi xử lý


2. Ứng dụng: vận chuyển nước uống, nước nóng và lạnh, nước biển, nước thoát nước, nước điều hòa, khí nén trung và thấp, khí nén và các phương tiện khác.

3. Vật liệu: Q195 Q95 Q235


Xin để lại tin nhắn
Click to upload file, drawing, picture, etc..
Kết nối