Liên lạc
Hành động chuyển dung lỏng thấp áp
Chạy đi
Công ty sản xuất ống
Xây dựng nhãn hiệu đầu tiên của phương pháp chống ăn mòn bề mặt kim loại

Hành động chuyển dung lỏng thấp áp

Tiêu chuẩn điều hành: GB/T 2897-ốp-2 Đoàn kết chất dẻo thép;

Phạm vi tác dụng: vận chuyển nước uống, nước lạnh, nước lửa, nước thoát nước, nước điều hòa, khí ga trung bình và thấp, khí nén và các phương tiện khác.


Đặc trưng cho ống ga Thiên Chu Bình Áp Áp suất thấp Về xoắn ống được phát:

DN15-200 bao quanh đường


nguyên tử của Thiên Chu Trang Áp lực thấp Có luồng luồng luồng luồng cao cao Đông:

Q235 S235B


Phạm vi ứng dụng:

Hầu hết vận chuyển khí, khí tự nhiên và các chất đốt cháy khác và các chất lỏng chung, Ban điều hành


của huyện Thiên Chu Trang Áp suất thấp Những ống ga Galva; đường ống thép hàn để vận chuyển dung dịch thấp


Low Pressure Liquid Delivery Pipe

Các trường hợp: