Liên lạc
Dây kẽm gai nóng.
Chạy đi
Công ty sản xuất ống
Xây dựng nhãn hiệu đầu tiên của phương pháp chống ăn mòn bề mặt kim loại

Dây kẽm gai nóng.

Bây giờ công ty có một đường dây mạ nóng tự động lớn nhất ở Bắc Trung Quốc, có thể xử lý thép với một đường kính 2.5. Nhiều bộ phận cấu trúc khác nhau với khoảng cách 14 mét hoặc ít. Theo yêu cầu của khách hàng, theo yêu cầu của GB/T18226-Ngực, GB/T13912-lảng, GB994, GB/T3941. 1-thẩm mĩ, GB/T3941. 2-135, ISO1661-2009, GB/T301-2005 và ASM A23-17 và các ngành công nghiệp quốc gia và ngoại quốc khác sản xuất tiêu chuẩn.

Xin để lại tin nhắn
Click to upload file, drawing, picture, etc..
Kết nối