Liên lạc
Đường cao tốc
Bảo vệ kim loại cao tốc được sử dụng rộng lớn
Thiên Chu có hàng tuyến đường bảo vệ khác nhau, xin hãy liên lạc với chúng tôi ngay.

Đường cao tốc


Thiên chuang ngon ngon ngon Sóng bảo vệ được bao gồm hai tấm chắn thép bảo vệ và hai cột cột dọc nằm đè chặt giữa hai cái. Hai cột chống được kẹp giữa hai tấm chắn thép bảo vệ. Cột được nối với cái bảng theo kiểu khối chặn và kiểu kéo.


Thép bảo vệ có lò nếp thì mềm và thời gian, và bảo vệ sóng có khả năng hấp thụ năng lượng xung đột. Nó có một hàm cảm ứng tốt, có thể được phối hợp với hình đường, có vẻ ngoài đẹp, có thể được sử dụng trên một đường kính nhỏ, và hư hỏng dễ thay thế.


Tấm chắn sóng dùng sự biến dạng của nền đất, cột và chùm tia để hấp thụ năng lượng xung đột, và ép chiếc xe ngoài kia đổi hướng và quay về hướng lái bình thường để ngăn không cho chiếc xe lao ra khỏi con đường để bảo vệ xe và hành khách và giảm thiểu thiệt hại do tai nạn. Là một trong những cây cầu lớn nhất những nhà cung cấp an ninh cao tốc ở Trung Quốc, Thiên Sâm có thể cung cấp cho anh nhiều loại Bảo vệ kim loại cao tốc.

Highway Guardrail for sale

giới thiệu ờ g cae t ố c ó phải là in đề 234; u Chul ẩ Comment

giới thiệu ờ g cae t ố d d ằ g, n ồ m V ậ t

Nhanh! ớ cái này ệ u*27;*432; ờ g cae t ố c Lực lượng c ảnh vệ

'27 2; ờ g cae t ố để d ố g va ch ạ d ả có v ệ kim đệ ạ l? lý ộ t ả h ph ẩ (TH233;là P) (27 3;, 432; ợ c ó ấ g? th? 236 ạ Thế. H926; ặ d d ả Iần224; 4320*300*3. Tên Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì Gì ch ứ chứ chứ chứ chứ Gì Gì Gì Gì Gì Gì chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm Thậm khi khi Gì Gì Gì chứ chứ chứ chứ chứ chứ riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng riêng mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình Gì Gì Gì chứ chứ chứ chứ? Gì Gì Gì Gì chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi Gì Gì chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ Gì c ơ? Gì cơ? Gì cơ? ữ g 27 Toi ề g đ ệ và bao gồm: ệ Tir234mê;nti ế n 224;y y\ 27; ả d ả o., 236., n d ạ d d ủ là t ấ g ch ắ n phút 55v ỡ t ố (Mở đường bưu đi ện) i ề Comment=Chim c ánh cụt Comment ủ không bao giờ hết. ứ để d? 234mê ầ Comment=Game thẻ Comment ủ một đề Tir234mê. u chu ẩ n YB4081-92.


H ệ th ố d d ả có v ệ trắng t ố d: T ấ g ch ắ (TH233; n;p th233; p th233; p gai cae s ứ C. Mi ề k k ỹ Hz ậ t

: H ệ th ố d d ả có v ệ đ ể (Tiếng Tây Ban Nha) ệ n 237để ch ủ có ế u*27;*432; ợ và d249;ng cho ta vi ệ d d ả có v ệ Hey, hey, Mon. ế n 27; ờ g cae t ố c ó.


Thiên đường cao tốc Guardrail ♪ 399; Ứng dụng

Corrugated xĐề Đề,t4cae t ự Độ: ộ hết cỡ ớ Thế kia. ữ g t ấ g ch ắ Xin chào. Vâng. ạ d d ả có v ệ trắng t ố để thực hiện điều đó. ị Đi thôi. ấ (Tiếng Tây Ban Nha) ớ (C55536)}và ộ t v54d; ự a v5224; o o B ẻ nhảy v542;225;. p l ự c ó ủ một m536;b ả có v ệ Độ: ể Comment ố g l ạ Comment ự Đi nào ạ Comment ủ A chi ế trốn thoát. Theo CPU ấ (Tiếng Tây Ban Nha) ấ g ch ắ n ti chúng tôi; ể giới thiệu ợ (Tiếng Tây Ban Nha) ấ g ch ắ n II224; n n n s243g; ấ g ch ắ N lN ỏ, điều khiển ấ g ch ắ Liên xô ộ p, v94v.v. Chđầy đủ 50; 27; ề u CPU-243s; ự c ó ứ để nh! ắ c ó v54ph; ứ g d ắ N lN ấ t 27 ị Thế. N* 259;ng I* 432; ợ g Liên ạ m 27; ợ d d ấ p th ụ Comment ở Comment ự Comment ế d d ạ d d ủ một chm249;m tia, CPU 555c, c ộ ph ậ d d ị t ổ d d d d d ễ Thì ra là ế, v5224; 93; ờ d? n n n d? n d? ợ d? d? 432; ớ d d ẫ n, v 224v; ẻ đâu r ồi? ấ t 27 ẹ p. T ừ g243;là\ 27 3; ộ c ó ủ là ứ d d ụ g d ộ d d ộ v94ngo ạ Tiêu đề: ố c ó,xđề cao,lý l S54; ứ giới thiệu ợ c ó ử d ụ g ph ổ Comment ế N lN ấ t.


Highway Guardrail Thit ế t d ị Độ: ẳ d d ấ P.

  • Guardrail h236H HHHHH224; n nên ho x432; ở d. C5432; a Thursday ộ c ó tên trang sức. Name ệ n trong IQ234; n n n n nh243;m BSJdZ N ế You mu ố n bi ế th th234mê;mv ề CH225; n; ặ để v. d. ệ binh cao t ố và, dung h227;y li234;n l ạ để v ớ l chm 250;ng t2244;i t ạ (BSJdZ Kh) ẩ Chào cậu. ệ Cột

  • / Square Chào ể th th th ị Language ả h ph ẩ (

  • 27;\ 227gia Khánh N ậ p d ộ th th233; p

  • 130 ộ t vuy44mê; 27 3; 432; ợ d d ạ Comment ẽ (

  • 130, c ộ t 27 ạ N lN ỏ m 224; u vuy44;ng

  • W, \ 27; ợ c ó y ể m h ộ l ớ n

  • Thrie, 27 3; ợ (Tiếng Tây Ban Nha) ả có v ệ Comment ọ để thực hiện điều đó. ợ d d ạ v5224;ng

Tianchuang Galvanized Pipe Product Line


Tianchuang Corrugated Steel Sheet for Corrugated Beam Guardrail


Tianchuang Corrugated Steel Sheet for Corrugated Beam Guardrail

Video of Đường cao tốc