Liên lạc
Đường ống đóng đinh, S235GT, S355JOH ống đóng đinh mạ vàng
Chạy đi
Công ty sản xuất ống
Xây dựng nhãn hiệu đầu tiên của phương pháp chống ăn mòn bề mặt kim loại

Đường ống đóng đinh, S235GT, S355JOH ống đóng đinh mạ vàng

Về đường ống dàn giáo, S235GT, S355JOH được mạ giải bởi dàn giáo đường BSDZ Đặc biệt: 3/4*8921;-8 221;vòng ống


raw material: S235GT, S235JR, S355JR, S355JOH

  • Phạm vi ứng dụng: chủ yếu được dùng trong dàn giáo và hỗ trợ.

Xin để lại tin nhắn
Click to upload file, drawing, picture, etc..
Kết nối