Liên lạc
NƯ 10255 Steel Pipe
Chạy đi
Công ty sản xuất ống
Xây dựng nhãn hiệu đầu tiên của phương pháp chống ăn mòn bề mặt kim loại

NƯ 10255 Steel Pipe

Nhấn vào để biết chi tiết

Trung Quốc và GLAS39; Các tiêu chuẩn ống thép thường được dùng ở Châu Âu là En1099, En10220, En10240, En10255 và v.v. Giấy chứng nhận chất lượng:


N10 255 Grade S195T Pipes được dùng chính cho các lĩnh vực xe hơi, nội thất bên ngoài kiến trúc, đường ống nước, đường ống xăng, dầu Công nghiệp xăng dầu.


EN 10255 Steel Pipe

Các trường hợp: