Liên lạc

Description

Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác tốt. Chúng tôi có thể chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại hay video.


Contact*nbsp;

Bạn có thể gửi bản tiếp tục vào email của chúng tôi s6306; [email protected]


Doanh số muốn đến Philippines.

Chúng ta cần một quản lý bán hàng ở Philippines, người có ít nhất năm kinh nghiệm buôn bán ống thép, với các kênh và mối quan hệ tốt, có thể hoàn thành mục tiêu bán.


chịu trách nhiệm


 • ... phụ trách thị trường Philippines, chấm dứt mục tiêu bán hàng.

 • Cùng với giám đốc bán hàng, soạn thảo và phát triển các kế hoạch bán hàng ngắn và lâu dài.

 • Nghiên cứu thị trường, báo cáo thị trường từng tháng một, giúp đội hỗ trợ để đạt được mục tiêu bán hàng.

 • Advertising và quản lý đội bán hàng. Thi trường


Ứng viên


 • tốt nghiệp bất kỳ khóa học liên quan đến kinh doanh.

 • Phải có 5-10 năm Züsse35;39; kinh nghiệm làm việc như bán với những công ty s ản xuất hay bán ống thép ERW và ống thép mạ nóng nhúng cho các phân phối, cửa hàng bán sỉ và bán lẻ có khả năng lãnh đạo tốt. BSJDJ phải rất tỉ mỉ và tỉ mỉ về chi tiết. Người lãnh đạo mạnh mẽ, thành thật, có đạo đức lao động mạnh mẽ, phân tích, khéo léo và sáng tạo, tích kết quả, xây dựng đội ngũ và tự động.

 • Cần phải có đủ loại bán hàng dài kinh doanh và phải tận dụng kỹ năng quản lý các hoạt động này.

 • phải hung hăng và được thúc đẩy kỹ càng để đạt được.

 • với toàn vẹn chưa.

 • sẵn sàng du lịch rộng rãi với khu vực của mình. Vị trí giờ đầy đủ

 • .

Quản lý bán hàng tại Nigeria

Chúng ta cần một giám đốc bán hàng ở Nigeria, người có ít nhất năm kinh nghiệm về việc bán ống thép, có kênh và mối quan hệ tốt, có thể hoàn thành mục tiêu bán hàng.


chịu trách nhiệm SJDZ phụ trách thị trường Nigeria, mục tiêu bán đầy đủ.


 • Cùng với giám đốc bán hàng, soạn thảo và phát triển các kế hoạch bán hàng ngắn và lâu dài.

 • Nghiên cứu thị trường, báo cáo thị trường từng tháng một, giúp đội hỗ trợ để đạt được mục tiêu bán hàng.

 • Advertising và quản lý đội bán hàng. Thi trường

 • Ứng viên


tốt nghiệp bất kỳ khóa học liên quan đến kinh doanh.


 • Phải có 5-10 năm Züsse35;39; kinh nghiệm làm việc như bán với những công ty s ản xuất hay bán ống thép ERW và ống thép mạ nóng nhúng cho các phân phối, cửa hàng bán sỉ và bán lẻ có khả năng lãnh đạo tốt. BSJDJ phải rất tỉ mỉ và tỉ mỉ về chi tiết. Người lãnh đạo mạnh mẽ, thành thật, có đạo đức lao động mạnh mẽ, phân tích, khéo léo và sáng tạo, tích kết quả, xây dựng đội ngũ và tự động.

 • Cần phải có đủ loại bán hàng dài kinh doanh và phải tận dụng kỹ năng quản lý các hoạt động này.

 • phải hung hăng và được thúc đẩy kỹ càng để đạt được.

 • với toàn vẹn chưa.

 • sẵn sàng du lịch rộng rãi với khu vực của mình. Vị trí giờ đầy đủ

 • .

Quản lý bán hàng tại Indonesia

Chúng ta cần một quản lý bán hàng ở Indonesia, người có ít nhất năm kinh nghiệm buôn bán ống thép, có kênh và mối quan hệ tốt, có thể hoàn thành mục tiêu bán.


chịu trách nhiệm


 • ... phụ trách thị trường Indonesia, chấm dứt mục tiêu bán hàng.

 • Cùng với giám đốc bán hàng, soạn thảo và phát triển các kế hoạch bán hàng ngắn và lâu dài.

 • Nghiên cứu thị trường, báo cáo thị trường từng tháng một, giúp đội hỗ trợ để đạt được mục tiêu bán hàng.

 • Advertising và quản lý đội bán hàng. Thi trường


Ứng viên


 • tốt nghiệp bất kỳ khóa học liên quan đến kinh doanh.

 • Phải có 5-10 năm Züsse35;39; kinh nghiệm làm việc như bán với những công ty s ản xuất hay bán ống thép ERW và ống thép mạ nóng nhúng cho các phân phối, cửa hàng bán sỉ và bán lẻ có khả năng lãnh đạo tốt. BSJDJ phải rất tỉ mỉ và tỉ mỉ về chi tiết. Người lãnh đạo mạnh mẽ, thành thật, có đạo đức lao động mạnh mẽ, phân tích, khéo léo và sáng tạo, tích kết quả, xây dựng đội ngũ và tự động.

 • Cần phải có đủ loại bán hàng dài kinh doanh và phải tận dụng kỹ năng quản lý các hoạt động này.

 • phải hung hăng và được thúc đẩy kỹ càng để đạt được.

 • với toàn vẹn chưa.

 • sẵn sàng du lịch rộng rãi với khu vực của mình. Vị trí giờ đầy đủ

 • .

Quản lý bán hàng Peru

Chúng ta cần một quản lý bán hàng ở Peru, người có ít nhất năm kinh nghiệm buôn bán ống thép, với các kênh và mối quan hệ tốt, có thể hoàn thành mục tiêu bán.


chịu trách nhiệm


 • Phần trách nhiệm'nbsp; Thị trường Peru, mục tiêu bán hàng toàn diện.

 • Cùng với giám đốc bán hàng, soạn thảo và phát triển các kế hoạch bán hàng ngắn và lâu dài.

 • Nghiên cứu thị trường, báo cáo thị trường từng tháng một, giúp đội hỗ trợ để đạt được mục tiêu bán hàng.

 • Advertising và quản lý đội bán hàng. Thi trường


Ứng viên


 • tốt nghiệp bất kỳ khóa học liên quan đến kinh doanh.

 • Phải có 5-10 năm Züsse35;39; kinh nghiệm làm việc như bán với những công ty s ản xuất hay bán ống thép ERW và ống thép mạ nóng nhúng cho các phân phối, cửa hàng bán sỉ và bán lẻ có khả năng lãnh đạo tốt. BSJDJ phải rất tỉ mỉ và tỉ mỉ về chi tiết. Người lãnh đạo mạnh mẽ, thành thật, có đạo đức lao động mạnh mẽ, phân tích, khéo léo và sáng tạo, tích kết quả, xây dựng đội ngũ và tự động.

 • Cần phải có đủ loại bán hàng dài kinh doanh và phải tận dụng kỹ năng quản lý các hoạt động này.

 • phải hung hăng và được thúc đẩy kỹ càng để đạt được.

 • với toàn vẹn chưa.

 • sẵn sàng du lịch rộng rãi với khu vực của mình. Vị trí giờ đầy đủ

 • .

>
<